top

esma Forex kiedy

Dźwignia Forex i CFD obniżona dla traderów w Europie

Inwestorzy rynku Forex i CFD, którzy oczekiwali, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA, European Securities and Markets Authority) po konsultacjach...
jak grać na Forex i CFD

Jak grać na Forex i CFD z lewarowaniem 1:100 – 1:500?

Dziś dowiesz się, jak grać na Forex i CFD z wysoką dźwignią finansową. Przez ostatnie lata, rynek Forex i kontrakty różnic kursowych CFD cieszyły...
Forex trading

Czy można grać na Forex i CFD z dźwignią wyższą niż 1:30?

Od 1. sierpnia 2018 roku obowiązują regulacje prawne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA, European Securities and Markets Authority), które obligują...
esma Forex

Wytyczne ESMA dla Forex i CFD – dźwignia Forex obniżona do 1:30

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA, European Securities and Markets Authority) oficjalnie ogłosił datę wejścia w życie nowych regulacji. Nowe wytyczne...
Forex leverage

Dźwignia Forex i CFD – jaka najwyższa dźwignia na Forex?

Od początku XXI wieku, rynek Forex oraz rynek kontraktów różnic kursowych CFD przeżywają okres dynamicznego rozwoju. Inwestorzy skłaniają się ku tym rynkom przede wszystkim...

Ciekawe

Świat rynku Forex

Co to jest Forex?

Forex – Rynek Forex jest skrótem nazwy globalnego rynku wymiany walut FOReign EXchange. Od lat 80’ ubiegłego stulecia, wraz z postępującą globalizacją i wzrostem wymiany międzynarodowej, a co za tym idzie wzmożonego popytu i podaży walut w skali globalnej, rynek Forex przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Uczestnikami rynku Forex są przede wszystkim banki – banki centralne, inwestycyjne i komercyjne – dokonujące transakcji w imieniu i na rzecz swoich klientów, jak również transakcji własnych – zabezpieczających i spekulacyjnych.

Coraz większy obrót na rynku Forex generowany jest przez inwestorów rynku Forex – zarówno profesjonalnych, takich jak instytucje – fundusze typu hedge, fundusze inwestycyjne oraz inwestorów detalicznych, którzy dostęp do rynku Forex uzyskują dzięki ofercie brokerów Forex i CFD. Rynek Forex oferuje klientowi detalicznemu wysoką płynność, umożliwiającą wejście i wyjście z rynku bez poślizgów cenowych oraz niskie koszty transakcyjne, możliwość spekulacji w oczekiwaniu na wzrosty, jak i spadki kursu danej waluty, jak również wysoki lewar Forex, umożliwiający zawieranie pozycji wielokrotnie wyższych od staniu środków inwestora na rachunku Forex.

Czym jest dźwignia finansowa?

Dźwignia Forex – Dźwignia finansowa jest mechanizmem, który umożliwia inwestorowi rynku Forex i CFD inwestowanie na rynku wielokrotności posiadanego na rachunku brokerskim kapitału. Dźwignia finansowa – inaczej lewar czy lewarowanie Forex – jest podstawą handlu opartego na depozycie zabezpieczającym (ang. margin trading). Margin trading opiera się na zasadzie, iż w celu otwarcia i utrzymania pozycji na rynku wymaga się od tradera jedynie ułamka wartości tej pozycji – w zależności od posiadanej na rachunku dźwigni. Im wyższa dźwignia tj. im wyższy poziom lewarowania i lewaru Forex – tym mniej kapitału inwestor potrzebuje, aby daną pozycję otworzyć.

Dla przykładu, dźwignia Forex 1:100 wymaga od inwestora posiadania 1% wartości pozycji, podczas gdy dźwignia 1:200 jedynie 0.5% wartości kontraktu CFD. Jeszcze wyższa dźwignia Forex 1:500 wymagać będzie jedynie 0.2% wartości pozycji na rynku Forex – innymi słowy, otwarcie pozycji o nominale 100,000 EUR wymagać będzie od inwestora posiadania na rachunku Forex jedynie kwoty 200 EUR. Inwestor musi zdawać sobie zatem sprawę, iż inwestowanie na Forex z wysokim lewarem może prowadzić do znacznych zysków, jak również wystąpienia istotnych strat, z utratą wszystkich środków na rachunku Forex włącznie.

Jak działają kontrakty CFD?

CFD – Kontrakt Różnic Kursowych (ang. Contract For Difference, CFD) to instrument finansowy – umowa pomiędzy stronami kontraktu – wystawcą kontraktu CFD oraz jego nabywcą, która zobowiązuje strony do rozliczenia różnicy w cenie otwarcia i zamknięcia kontraktu. Kontrakty CFD zaliczane są do kategorii instrumentów pochodnych, co oznacza, iż ich wycena uzależniona jest od kursu instrumentu, na który zostały wystawione – tak zwanego instrumentu bazowego. Kontrakty CFD jako instrumenty spekulacyjne nie przenoszą na nabywcę praw do instrumentu bazowego, na który zostały wystawione.

Przykładowo, nabywca kontraktu na złoto nie posiada fizycznego złota, a jedynie pozycję umożliwiającą zarabianie na zwyżkach cen złota. Kontrakty CFD zyskały popularność na przełomie XX i XII wieku, a obecnie dostępne są w ofercie większości dostępnych na rynku Brokerów Forex oraz innych platform obrotu, umożliwiających dostęp do CFD na waluty, indeksy giełdowe, towary, akcje czy kryptowaluty. Nieodłączną cechą kontraktów CFD jest dźwignia finansowa, która pozwala inwestorowi inwestować wielokrotność posiadanych na rachunku środków. Przykładowo, dźwignia 1:10 oznacza, iż inwestor posiadając na rachunku u Brokera Forex saldo 1,000 EUR jest w stanie inwestować na rynku dziesięciokrotność tej kwoty tj. 10,000 EUR.

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta – Inaczej waluta cyfrowa oraz waluta kryptograficzna – oparta na technologii łańcucha bloków (ang. Blockchain) oraz technologii rozproszonego systemu księgowego DLT (ang. Distributed Ledger Technology) cyfrowa miara wartości. Kryptowaluty nie są emitowane przez państwa czy banki centralne, a ich podaż jest z góry ustalona i ograniczona. Ma to za zadanie utrzymywać wartość kryptowalut w czasie i przeciwdziałać inflacji. Nowe kryptowaluty w sieci kryptowalutowej pojawiają się dzięki procesowi tak zwanego wykopywania czy wydobywania (ang. mining) do którego prowadzenia niezbędne jest zaangażowanie znacznej mocy obliczeniowej komputerów. W zamian za zaangażowanie mocy swoich procesorów w proces wydobycia i utrzymania sieci kryptowalutwej, tak zwani minerzy – kopacze – otrzymują wynagrodzenie w postaci kryptowalut, które następnie mogą sprzedać na rynku.

Najpopularniejszą kryptowalutą na świecie jest Bitcoin, którego wartość w okresie 2015-2018 wzrosła z około 200 USD do prawie 20,000 USD. Możliwości inwestycyjne jakie daje rynek kryptowalut zostały dostrzeżone zarówno przez inwestorów rynku krypto, jak i brokerów Forex, którzy umożliwili dokonywanie transakcji, zarówno kupna, jak i krótkiej sprzedaży kryptowalut, poprzez kontakty CFD na kryptowaluty. Oprócz kryptowaluty Bitcoin, niezwykle dużą uwagę inwestorów przykuwają takie kryptowaluty jak Ethereum, Litecoin, Ripple, Lisk czy Bitcoin Cash, na które również dostępne są kryptowalutowe CFD.