Czy można grać na Forex i CFD z dźwignią wyższą niż 1:30?

271

Od 1. sierpnia 2018 roku obowiązują regulacje prawne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA, European Securities and Markets Authority), które obligują wszystkich brokerów Forex i CFD zarejestrowanych w Unii Europejskiej i znajdujących się pod regulacjami europejskich regulatorów rynków finansowych do stosowania maksymalnych limitów dźwigni – dla rynku Forex 1:30, 1:20 dla głównych indeksów, a dla CFD na kryptowaluty jedynie 1:2. Wielu inwestorów rynku Forex zadaje sobie pytanie – czy można grać na Forex i CFD z dźwignią wyższą niż 1:30? Odpowiedź brzmi – potrójne TAK.

Co to jest dźwignia (lewar) na Forex?

Aby inwestor mógł samodzielnie zdecydować, czy potrzebuje w swoim tradingu dźwigni wyższej niż 1:30 należy zadać sobie fundamentalne pytanie – czym tak naprawdę jest dźwignia na Forex i CFD i dlaczego jej wielkość przyciąga tak dużą uwagę? Dźwignia na Forex i CFD – inaczej lewar Forex – to nic innego niż wysokość depozytu zabezpieczającego, który potrzebujemy posiadać na rachunku brokerskim, aby pozycja rynkowa została otwarta i utrzymana aż do jej zamknięcia. Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego (ang. margin trading) opiera się na zasadzie posiadania jedynie części kapitału odpowiadającego wartości pozycji rynkowej.

Przykładowo, jeżeli korzystamy z dźwigni 1:2, oznacza to, że nasz depozyt zabezpieczający wynosi 50% wartości otwieranej pozycji – innymi słowy, potrzebujemy zabezpieczyć na rachunku jedynie 50% kwoty, którą inwestujemy. Jeżeli otworzylibyśmy pozycję na EURUSD o nominale 1.0 lota, czyli o wartości 100 000 EUR, na rachunku musielibyśmy posiadać 50 000 EUR. Dźwignia w wysokości 1:10 oznacza, że aby otworzyć i utrzymać pozycję na rynku wystarczy posiadać na rachunku kwotę odpowiadającą 10% wartości pozycji. Oznacza to, że pozycja na EURUSD o nominale 1.0 lota wymagałaby posiadania jedynie 10 000 EUR na rachunku. Wielkość pozycji byłaby taka sama, jak w pierwszym przykładzie, przez co potencjalny zysk i strata z posiadania takiej pozycji byłyby dokładnie takie same, jak przy dźwigni 1:2. Jedyną różnicą byłoby to, ile kapitału potrzebowalibyśmy posiadać na rachunku u brokera Forex i CFD.

Czy wyższa dźwignia na Forex i CFD to większe ryzyko?

Na pytanie, czy wyższa dźwignia na Forex i CFD oznacza większe ryzyko, każdy z inwestorów musi odpowiedzieć sobie samodzielnie. W mediach ogólnotematycznych bardzo często można spotkać się informacją, iż wyższa dźwignia automatycznie oznacza wyższe ryzyko. Jest to stwierdzenie jedynie częściowo prawdziwe, gdyż dźwignia sama w sobie nie musi od razu oznaczać, że nasza pozycja staje się bardziej ryzykowna. Dlaczego? Bo to nie dźwignia decyduje o ryzyku, jakie inwestor ponosi na rynku, a wielkość posiadanej pozycji. Prawdą jest, że im większy poziom dźwigni inwestor posiada na rachunku, tym większą pozycję rynkową jest w stanie otworzyć. Relacja jest łatwa do zrozumienia – dźwignia 1:500 pozwala otworzyć pięć razy większą pozycję, niż dźwignia 1:100. Czy zatem dźwignię trzeba uznać za główny powód strat inwestorów na rynku Forex? Wydaje się, że najważniejszą przyczyną jest złe zarządzanie wielkością pozycji, kapitałem i ryzykiem.

Aby lepiej przedstawić skąd bierze się ryzyko w handlu na rynku Forex przyjrzyjmy się poniższym przykładom. Inwestor posiada dwa rachunki transakcyjne u brokerów Forex – każdy z nich z depozytem 10 000 EUR, ale różnymi wartościami dźwigni – na pierwszym z nich inwestuje z dźwignią 1:500, podczas gdy na drugim inwestuje z dźwignią 1:100. Na pierwszy rzut oka możnaby stwierdzić, iż rachunek z niższą dźwignią jest rachunkiem na którym inwestor podejmuje mniejsze ryzyko. Ale czy na pewno? Jest to myślenie błędne. O tym, jakie inwestor ponosi ryzyko w danej transakcji decyduje wielkość pozycji – ekspozycja rynkowa inwestora. Jeżeli inwestor otworzy na swoim pierwszym rachunku – na tym, na którym pracuje z lewarem 1:500 – pozycję o wielkości 0.1 lota, a na drugim rachunku – gdzie dźwignia wynosi ‘jedynie’ 1:100 – pozycję o wielkości 0.2 lota, to na którym rachunku inwestor ponosi większe ryzyko? Odpowiedź jest jednoznaczna – na drugim rachunku, gdyż pozycja jest dwa razy większa niż na rachunku pierwszym!

Dwa razy większa wielkość (nominał) pozycji oznacza, że wielkość jednego pipsa, będzie dwa razy większa i dwa razy mocniej odczuwalna na rachunku inwestora. Jeżeli nasz przykładowy inwestor otworzyłby pozycję na parze EURUSD (euro do dolara amerykańskiego), dla wielkości 0.2 lota jeden pips miałby wartość 2 USD, a dla pozycji o nominale 0.1 lota jedynie 1 USD. Na co zatem wpływa dźwignia, skoro na wynik inwestora na rynku decydujący wpływ ma wielkość pozycji, które otwiera? Dźwignia ma wyłącznie wpływ na to, ile kapitału inwestor potrzebuje na rachunku, aby daną pozycję otworzyć. W omawianym przykładzie, pozycja o wartości 0.1 lota przy dźwigni 1:500 wymagałaby od inwestora pokrycia depozytu zabezpieczającego w wysokości jedynie 20 EUR (0.2% x 10 000 EUR), podczas gdy pozycja o nominale 0.2 przy dźwigni 1:100 potrzebowałaby wniesienia większego depozytu, bo w kwocie 200 EUR (1% x 20 000 EUR).

Czy warto mieć dostęp do wysokiej dźwigni na Forex i CFD?

Skoro wyjaśniliśmy sobie czym jest dźwignia (lewar) na Forex, warto zadać sobie pytanie – czy warto mieć dostęp do wysokiej dźwigni na Forex i CFD? Wszystko zależy od indywidualnych preferencji inwestora, stopnia jego wiedzy i doświadczenia rynkowego. Jeżeli trader dopiero zaczyna inwestowanie na rynku Forex i nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, aby umiejętnie zarządzać kapitałem i ryzykiem, posiadanie zbyt wysokiej dźwigni na rachunku może się skończyć się wystąpieniem znacznych strat lub nawet wyzerowaniem rachunku. Taka sama sytuacja może mieć również miejsce w przypadku tradera, który nie panuje umiejętnie nad swoimi emocjami i dąży do otwierania pozycji za całość posiadanego na rachunku kapitału. Posiadanie zbyt dużej pozycji rynkowej może obrócić się przeciwko inwestorowi i doprowadzić do istotnych strat.

Dla kogo więc wysoka dźwignia na Forex i CFD ma sens? Dla inwestorów, którzy potrafią wykorzystać zalety dźwigni do maksymalizacji swojego zysku i zwrotu na inwestycji (ang. ROI, Return on Investment). W rękach profesjonalisty, dźwignia finansowa na rynku Forex może przynieść inwestorowi zwroty na kapitale liczone w setki procent, nawet kiedy dynamika zmian cen na rynku nie jest znaczna. Wynika to z tego, że wielkość posiadanej przez takiego tradera pozycji rynkowej – właśnie dzięki odpowiednio wysokiej dźwigni – wpływa bezpośrednio na potencjalny zysk (i stratę również).

Forex z wysoką dźwignią – Klient profesjonalny u brokera Forex i CFD z UE

Dla świadomych inwestorów rynku Forex i CFD obniżka dźwigni do 1:30 na Forex to zmiana na tyle istotna, że na pewno rozważają, gdzie znajdą Forex z wysoką dźwignią. Jedną z możliwości inwestowania na Forex z wysoką dźwignią jest trading u brokera UE jako klient profesjonalny. Mimo, że brokerzy z Unii Europejskiej objęci są regulacjami ESMA dotyczącymi dźwigni finansowej, ograniczenie te dotyczą wyłącznie klientów detalicznych – nie obowiązują one dla klientów profesjonalnych. Dzięki temu, klienci profesjonalni mogą pracować z takim poziomem dźwigni, jaki oferuje broker u którego posiadają rachunek – na przykład 1:100 czy 1:200.

Jak zostać klientem profesjonalnym u brokera UE? Należy spełnić co najmniej dwa z trzech warunków stawianych w procesie zmiany statusu na klienta profesjonalnego. Pierwsze kryterium dotyczy wolumenu – na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy należy zrealizować obrót w wysokości co najmniej 20 lotów, po 5 lotów na każdy kwartał. Dla aktywnych inwestorów rynku Forex jest to warunek łatwy do spełnienia. Drugim z kryteriów jest posiadanie portfela inwestycyjnego o znacznych rozmiarach – mowa tu o wartości 500 tysięcy euro lub jego równowartości w innych walutach. Kryterium to może być trudne do spełnienia przez sporą część inwestorów, w szczególności dlatego, iż w wycenie portfela nie należy uwzględnić nieruchomości – w jego skład mogą wchodzić jedynie instrumentu finansowe – akcje, obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych oraz lokaty terminowe i depozyty bankowe. Ostatnie z kryterium dotyczy doświadczenia w branży finansowej – inwestorzy, którzy przez okres co najmniej 12 miesięcy piastowali stanowisko wymagające specjalistycznej wiedzy o Forex i inwestowaniu z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, spełnią ten warunek.

Forex z wysoką dźwignią – Rachunek u brokera Forex i CFD z Australii

Zmiana klasyfikacji na klient profesjonalnego jest dobrym sposobem, aby zapewnić sobie inwestowanie na Forex z wysoką dźwignią, mimo obowiązywania regulacji ESMA. Jednakże, poszczególne kryteria mogą być trudne do spełnienia przez część inwestorów – dla nich rozwiązaniem jest przeniesienie rachunku do jednego z brokerów Forex i CFD z Australii. Do najbardziej godnych polecenia i najczęściej wybieranych przez inwestorów zaliczyć można dwóch brokerów Forex i CFD z Australii – IC Markets oraz IFM Trade. Zarówno IC Markets, jak i IFM Trade znajdują się pod nadzorem australijskiego regulatora – Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ang. Australian Securities and Investments Commission). Jest to niezwykle ważne, gdyż regulacje ASIC gwarantują bezpieczeństwo powierzonych środków, zgodność z regulacjami i obowiązującym prawem.

Dźwignia finansowa, którą oferuje IC Markets oraz IFM Trade wynosi aż 1:500. Jest to nieporównywalnie więcej, niż brokerzy znajdujący się w UE, oferujący maksymalnie lewar 1:30 dla klientów detalicznych. Oferta IC Markets oraz IFM Trade w odniesieniu do spreadów jest niezwykle konkurencyjna – zaczynają się one od 0.0 pipsów na głównych parach walutowych. Niska jednostka transakcyjna 0.01 lota pozwala przetestować jakość realizacji zleceń na niewielkim kapitale. IC Markets i IFM Trade oferują bezpłatne rachunki demo, dzięki którym można zapoznać się ze specyfikacją rachunków transakcyjnych oraz możliwościami platformy MetaTrader.

Forex z wysoką dźwignią – Rachunek u brokera Forex i CFD ze Szwajcarii

Trzecią z możliwości na Forex z wysoką dźwignią w UE otrzymują inwestorzy od brokerów zarejestrowanych w Szwajcarii i będących pod regulacjami szwajcarskiego regulatora rynków finansowych FINMA (ang. Swiss Financial Market Supervisory Authority). Mimo, iż Szwajcaria leży w Europie, nie jest ona częścią Unii Europejskiej, dzięki czemu posiada autonomię w stanowieniu własnego prawa dotyczącego rynków finansowych. Oznacza to, że brokerzy zarejestrowani w Szwajcarii nie podlegają regulacjom ESMA i mogą świadczyć usługi na rynku Forex z lewarem wyższym niż 1:30.

Niewątpliwą zaletą posiadania rachunku u brokera Forex ze Szwajcarii jest wymóg posiadania przez taki podmiot licencji bankowej. Oznacza to, że deponując środki u tego brokera, de facto deponujemy je w banku świadczącym usługi dostępu do rynku Forex. Co z tego wynika dla inwestora? Środki zdeponowane u szwajcarskich brokerów Forex- banków, gwarantowane są do kwoty 100 000 CHF, w przypadku niewypłacalności brokera. To znacząco więcej niż u brokerów UE, którzy najczęściej gwarantują kwoty około 20 000 EUR.

Wśród szwajcarskich brokerów Forex i CFD na szczególne uznanie zasługuje Dukascopy Bank. Ten cieszący się dużą popularnością broker Forex oferuje doskonałe warunki transakcyjne, niskie prowizje i co najważniejsze – dźwignię finansową na Forex nawet do 1:200. Wśród instrumentów finansowych w ofercie brokera znaleźć można CFD na waluty, towary, indeksy i kryptowaluty. Usługi dostępu do rynku świadczone są z poziomu dwóch głównych platform transakcyjnych – JForex oraz MetaTrader. Bezpłatny rachunek demo pozwoli sprawdzić możliwości obu platform oraz bogatą ofertę brokera.